Odrađeni projekti

Izrada i montaža čelične konstrukcije


Izrada i montaža inox ograde i stepenica


Ugradnja panela i izrada nadstrešnice


Izgradnja prepumpne stanice


Sanacija krovišta


Reparatura čeličnih spremnika za pitku vodu


Izrada i montaža dimnjaka u energetski učinkovitoj kotlovnici


Ostali odrađeni projekti